Inzet

 Hier komt meer info over de structurele inzet van de Mailingman. Voor de gemeenschap. Voor het milieu…

 

0,7% VAN ONZE OMZET NAAR CULTURELE EN SOCIALE DOELEINDEN

Uit respect voor de maatschappij, wil de Mailingman zich engageren in onze samenleving. Wij willen een steentje bijdragen voor onze eigen cultuur maar in de mate van het mogelijke ook voor de wereldproblemen. Zo gaat 0.7% van onze totale omzet naar sociale projecten (Al durven we dit percentage in ons enthousiasme al eens overschrijden).
Onder de projecten die De Mailingman een warm hart toedraagt vinden we Vredeseilanden, “ne specialen”. Speciaal omdat Stan Callens (De zaakvoerder) zelf nog gewerkt heeft bij Vredeseilanden en de organisatie nog steeds zeer actief ondersteunt bij hun acties. We leggen kort even uit hoe wij Vredeseilanden een duwtje in de rug geven.

WAT IS VREDESEILANDEN?

Vredeseilanden, welgekend door “Het vredeseilandenmanneke”, is een organisatie die wil bijdragen aan betere levensomstandigheden voor boerenfamilies in Noord en Zuid. Vredeseilanden zet voor die boeren een inkomen uit duurzame landbouw centraal in hun werking.

HOE STEUNEN WIJ HEN?

Ieder jaar houdt Vredeseilanden een volledig weekend in januari vrij om allerlei acties te organiseren om werkmiddelen in te zamelen. De Mailingman doet jaarlijks een flinke duit in het zakje. Hierbij zijn we ervan overtuigd dat we geen Barmhartige Samaritaan noch de nieuwe Robin Hood zijn, maar we bewijzen er wel mee dat ondernemingen dergelijke sociale organisaties positief kunnen beïnvloeden. Een kans die De Mailingman dus niet laat liggen.

WAT DOEN WE NOG?

Als Direct Mail bedrijf hebben we natuurlijk snel begrepen dat we Vredeseilanden op vlak van schriftelijke communicatie ook wat verder kunnen helpen. Dit willen we zo structureel mogelijk doen. We staan al jaren in voor het verzenden van hun tijdschriften, direct mail en briefwisseling. Dit doen we telkens aan low budget prijzen. Zo worden onze kosten gedekt, waardoor we de continuïteit van deze structurele samenwerking kunnen garanderen. De uitgaven van Vredeseilanden worden zo ook tot een minimum herleid.
Daarnaast doen we ook heel wat om de maatschappij ‘dichterbij’ iets terug te geven. Zo zal u zien dat we tal van evenementen en organisaties ondersteunen waar we kunnen. Ons logo op affiches is daar zeer frequent een bewijs van.

ESF

In 2012 gingen we van start met een ESF-project dat vooral focust op kennismanagement, innovatie en optimalisatie van de workflow.